تبدیل انرژی نور خورشید به سوخت پاک حالا ارزان‌‌‌تر و ساده‌تر شده است!