تصاویر جدید، وجود دوربین بزرگ‌تر برای آیفون ۷ را تایید می‌کنند