ال‌جی G6 به حسگر عنبیه چشم و پرداخت موبایلی MST مجهز خواهد بود