ناسا برای آزمایش موشک‌هایش از رنگ‌های حساس به فشار استفاده می‌کند!

رنگ‌های ناپایدار حساس به فشار موسوم به (PSP (Pressure-Sensitive Paint، به دانشمندان در سنجش توزیع نیروهای روی بدنه موشک در تست‌های تونل باد کمک می‌کنند.

تا حالا به این فکر کرده‌اید که ناسا چگونه از آسیب ندیدن موشک‌هایش تحت برخورد شدید توده هوا در زمان پرتاب، اطمینان پیدا می‌کند؟ به تازگی دانشمندان برای تحلیل نیروهای وارده به بدنه موشک، از رنگ‌های حساس به فشار استفاده می‌کنند. این رنگ‌ها با اکسیژن واکنش داده و نور تولید می‌کنند. در حقیقت، با این روش، دانشمندان می‌توانند با مدل‌سازی شتاب در زمان تست، تجسمی را از نیروهای متغیر بر روی بدنه موشک بدست بیاورند. در روش‌های قدیمی، با استفاده از میکروفون‌های بسیار کوچک، توزیع ضربات هوا بر روی بدنه را بدست می‌آوردند، در حالی که با اسپری کردن لایه نازکی از رنگ ناپایدار حساس به فشار، می‌توان این کار را با دقت بیشتری انجام داد. همچنین منافذ موجود در لایه پوشش رنگ، به هوا اجازه تماس با سطح بیشتری از رنگ را می‌دهد. از نتایج کاربردی این روش جدید می‌توان به کاهش زمان و هزینه تست‌ها در پروژه‌های پرتاب فضایی اشاره کرد.

پیام بگذارید