آپدیت جدید گوگل Photos، می‌تواند لرزش فیلم‌ها را از بین ببرد