چیپست کایرین 970 سرعت دانلود 1.2 گیگابیت بر ثانیه را در تست‌ها ثبت کرد