استارتاپ تبدیل کننده نمایشگر به اسپیکر، توسط گوگل خریداری شد