براساس صحبت‌های تحلیل‌گران Apple Pencil جدیدی در دست تولید است