گلکسی نوت 9 به اسکنر اثر انگشت در زیر نمایشگر مجهز نخواهد بود!