تست سقوط اپل آی‌فون X از ارتفاع 1000 متری! (ویدئو اختصاصی)