6 گام ضروری دولت‌ها برای جلوگیری از جرائم اینترنتی

eset

چگونه می‌توان از وقوع جرایم اینترنتی جلوگیری کرد؟ ESET با تدوین 6 گام کلی به این سئوال پاسخ داده است تا با رعایت این قوانین بتوانیم از وقوع انواع جرائم و تهدید های اینترنتی در جوامع جلوگیری کنیم.

ESET به تازگی مجموعه‌ای از قوانین که نتیجه 25 سال تحقیق و فعالیت این شرکت است را در 6 بند خلاصه کرده. این قوانین در زمینه مبارزه با انواع جرائم کامپیوتری و اینترنتی است که فعالیت کاربران را در فضای مجازی به مخاطره می‌اندازند.

فشارهای بین المللی: کشوری که قوانین امنیتی فضاهای اینترنتی را دور می‌زند و مستقیما یا به واسطه افرادی به فضای مجازی ملل دیگر تجاوز می‌کند، باید توسط جامعه بین المللی تحریم شود.

اولویت‌های ملی هر کشور: با استفاده از منابعی برای شناسایی و دستگیری مجرمان اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستگیری سریعتر مجرمان: شامل طیف وسیعی از اقداماتی است که برای جلوگیری از جرم و یا دستگیری جنایتکاران و مجرمان اینترنتی اعمال می‌شود. از جمله محکوم کردن مجرمان و یا افزایش سرعت در اعمال مجازات در ازای اعمال مجرمانه که توسط مجرم صورت گرفته است.

آموزش‌های اخلاقی: افزودن موضوعاتی در خصوص امنیت فضای سایبری و کامپیوتری به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی که در آینده با آن روبرو خواهیم شد، به کتب آموزشی مدارس توسط آموزش و پرورش هر کشور. مزایای این روش در دراز مدت مشخص می‌شود.

ایجاد فرصت‌هایی برای بهبود کشورهای در حال توسعه: ایجاد مشاغل دور کاری و یا آموزش و یا ایجاد مشاغل در حوزه‌هایی که از جرائم اینترنتی جلوگیری می‌کنند.

پیش بینی مشکلات (اندازه گیری مشکل): اندازه‌گیری احتمال به وقوع پیوستن یک مشکل و یا جرم اینترنتی برای پیشگیری از آن.

لازم به ذکر است از این شش بند می‌توان به عنوان گام‌های اساسی برای جلوگیری از جرایم فضای سایبری یاد کرد. در این بیانیه امده است: روند به نتیجه رسیدن این فرایندها مطمئنا طولانی خواهد بود اما نتایج مثبت آن در آینده می‌تواند تاثیرات فراوانی بر نحوه جلوگیری از جرایم سایبری بگذارد.

  

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم