اپلیکیشن

دیدگاه: بزرگ‌ترین مشکل شما با اپلیکیشن‌های بانکی چیست؟

در ششمین قسمت از دیدگاه، به سراغ اپلیکیشن‌های بانکی رفته‌ایم تا ببینیم که مردم از کدام اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند، مشکل اصلی‌شان چیست و بانک را ترجیح می‌دهند یا استفاده از اپلیکیشن‌؟

اسکرول به بالا