مرور برچسب

ماهواره

مدیرعامل شرکت روسکاسموس: پرتاب ماهواره خیام، فرصت همکاری روسیه با کشورهای دیگر را افزایش میدهد

به گفته مدیرعامل شرکت فضایی دولتی روسکاسموس، پرتاب ماهواره خیام، فرصت همکاری روسیه با کشورهای خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین را افزایش می‌دهد.