سال 2013، جنگ جهانی هوشمندها!

درست زمانی که اکثر پرچم داران ابر قدرت پا به کره خاکی ما گذاشته و جنگ بسیار سختی را بر علیه یکایک رقبای هوشمند خویش شروع کرده‌اند، همه چشم به راه نجیب زادگان اپلی با اسم مستعار…