فیسبوک

یک باگ در پلتفرم تبلیغات متا باعث ضرر و زیان مشتریان تبلیغات شد

تبلیغ‌کنندگان در فیس‌بوک می‌گویند که آخر هفته گذشته با یک مشکل عجیب روبرو شدند که در نتیجه آن، دو برابر نرخ معمول برای تبلیغات پرداخت کردند اما تبلیغات آنها نشان داده نشده و توسط هیچکس دیده نشده است.

اسکرول به بالا
TCH