انتشار تصویری جدید از HTC One X10 که به باتری بزرگ‌تر آن اشاره می‌کند