مصاحبه اختصاصی با جیسون اسمیت، مدیر کل سونی موبایل در خاورمیانه