چرا رمزگذاری اطلاعات قادر به جلوگیری از حملات باج‌افزارها نیست؟!