کوالکام رسما پیشنهاد 130 میلیارد دلاری برودکام را رد کرد