استفاده از زبان طراحی ساده و روان در اپلیکیشن پیام‌رسانی شرکت مایکروسافت