چرا ممکن است اپل هیچ‌گاه رقیبی برای آمازون Echo تولید نکند؟!