نوکیا: شمار بدافزارهای موبایلی در نیمه اول ۲۰۱۶ دوبرابر شده است!