یک پتنت عجیب و غریب به ثبت رسید: با انبار هوایی آمازون آشنا شوید!