ساعت هوشمند نامبروان G3 پلاس با قاب چرخان معرفی شد