شرکت مدیا پردازش به جمع نمایندگان رسمی هواوی پیوست