سیستم عامل اختصاصی سواچ برای گجت‌های پوشیدنی عرضه خواهد شد