در به‌روزرسانی جدید اینستاگرام می‌توانید با عکس و فیلم به استوری‌های دیگران پاسخ دهید