270000 دستگاه گلکسی نوت 8 در نخستین روز‌های عرضه‌ این هندست به فروش رفت!