شرکت TSMC برای تامین سفارشات اپل کارخانه‌ای به ارزش 20 میلیارد دلار می‌سازد