گوشی ZTE اکسون M اولین هندست تاشو از میان چند طرح موجود در ذهن تولیدکنندگان است