اپل رکورد فروش بیشترین گجت پوشیدنی در یک سه ماهه مالی را از آن خود کرد