گوگل با تولید یک گوشی هوشمند غیر نکسوسی استراتژی اپل را دنبال می‌کند!