Swift نام پرنده‌ای که قادر است ۱۰ماه بدون توقف پرواز کند!