قابلیت تماس گروهی از طریق FaceTime به iOS 11 اضافه خواهد شد