در کشور نروژ شهرداری‌ها به دنبال راهی برای جایگزینی ویندوز با اندروید هستند.