ویدئوی سقوط آی‌فون 7 با گوگل پیکسل از ارتفاع 300 متری زمین! (ویدئوی اختصاصی)