آموزش بازگردانی زمان باقی‌مانده باتری در سیستم عامل مک