اکثر افراد هنگام رانندگی از گوشی‌شان استفاده می‌کنند