برخی از بسته‌های محدود و نامحدود شبانه همراه اول حذف شد!