آمازون درحال توسعه اپلیکیشن پیام‌رسانی مخصوص خود است