اتمام موجودی گلکسی نوت FE تنها دو ماه بعد از شروع عرضه در کره جنوبی!