بلاگ زنده کنفرانس هواوی و معرفی میت 10؛ روز 24 مهر ساعت 15:30