نتایج بنچ‌مارک آی‌مک پرو از قدرت بالای این رایانه حکایت دارد