آیا جدا کردن باتری لپ‌تاپ موجب افزایش طول عمر آن می‌شود؟