قابلیت سوپرزوم در ویدیوها و امکانات ویژه هالووین به اینستاگرام اضافه شد