گلکسی A5 2018 تاییدیه FCC را دریافت کرد؛ معرفی آن در آینده نزدیک!