به‌روزرسانی جدید تلگرام منتشر شد؛ ویژگی‌های جذاب بی‌شمار!