کابل شارژ فرسوده آی‌فون 6، یک نوجوان ویتنامی را به کام مرگ فرستاد