بسیاری از کاربران گوشی گوگل پیکسل 2 قادر به باز کردن قفل بوت‌لودر دستگاه خود نیستند