جشنواره تعمیرات مجانی تجهیزات هواوی در ایران برگزار می‌شود!